Sombor - poslovni objekat i zemljište


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Sombor OpštinaSombor
Cena EUR*51.233 € Jemstvo8.538 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 3 Iv 3744/12 dana 08.05.2018. godine.

Datum javne prodaje31.05.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 10438 KO Sombor 1, objekat trgovine pod brojem zgrade 2, broj etaža PR1, površine 48m2, u ul. Samka Radosavljevića, izgrađen na parc. br. 7355/1;
Nepokretnost upisana u LN br. 1651 KO Sombor 1, njiva 2. klase, u ul. Slaviše Vajnera Čiče, površien 15ar98m2, na parc. br. 9315/8;

Javno nadmetanje će se održati u Somboru, Venac Stepe Stepanovića broj 13, dana 31.05.2018. godine sa početkom u 09,30 časova, kancelarija broj 96/IV.

Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 10.075.762,50 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 6.045.457,50 dinara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.