Loznica - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Loznica OpštinaLoznica
Cena EUR*11.317 € Jemstvo3.772 €
Pravni osnov

Na osnovu zaljučka 2-I.br. 1175/12 dana 10.05.2018. godine.

Datum javne prodaje30.05.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada izgrađena na kp.br. 8460, upisana pod rednim brojem 1 u V listu nepokretnosti broj 6505 KO Loznica i pomoćna zgrada sagrađena na istoj kat. parc. pod rednim brojem 2 u V listu nepokretnosti broj 6505 KO Loznica, ukupne procenjene vrednosti 4.451.297,75 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti i iznosi 1.335.389,32 dinara.

Javno nadmetanje će se održati u Osnovnom sudu u Loznici u sudnici broj 402, dana 30.05.2018. godine sa početkom u 12,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.