Jednosoban stan u Valjevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaNaselje Milorada Pavlovića 14 OpštinaValjevo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje20.06.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

014 /501-564

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prva prodaja nepokretnosti :

Jednosoban stan br 35 na II spratu, ulaz br 2. u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje br 1. u nasljeu Milorada Pavlovića br 14 u Valjevu, izgrađen na katastarskoj parceli 2823/2, upisan u list nepokretnosti 5313 KO Valjevo, u privatnoj svojini i državini izvršnih dužnika.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.620.000,00 dinara, s tim da je na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% pcv i iznmosi 1.134.000,00 dinara

Prvo javno nadmetanje održaće se dana 20.06.2018 godine u 12 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Steve Vidovića , ul Vladike Nikolaja 45/1

Pravo učešća imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini 1/10 utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti i o tome dostavi dokaz javnom izvršitelju, najmanje jedan radni dan pre dana za kada je zakazana javna prodaja.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Steve Vidovića broj 205-234999-87 koji se vodi kod Komercijalne Banke ad Beograd, sa napomenom „ jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu br 262 I.I 84/17“

Zainteresovanim licima se omogućava razgledanje nepokretnosti u periodu od 11.06.2018 do 15.06.2018 godine u vremenu od 08:00 – 16:00 časova i nalaže se izvršnom dužniku Tomić Radovanu, da omogući zainteresovanim licima razgledanje predmetne nepokretnosti – predmeta izvršenja

Za sve detalje obavezno konsultovati dokumet u prilogu ovog oglasa:
Zaključak Javnog izvršitelja Steve Vidovića 262 II 84/2017 od 09.05.2018 godine
Za dodatne informacije kontaktirati izvršitelja preko sledećih kontakt podataka: 014 / 501-564< izvrsenje.vidovic@gmail.com.

Nema komentara