Zemljište u Banatskom Karlovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Banatski Karlovac OpštinaAlibunar
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV 118/2017 dana 16.05.2018. godine.

Datum javne prodaje13.06.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poljoprivredno zemljište, Njiva 5. klase, potes Dolovačka međa, površine 4402m/2, br. parcela 4248/2, List nepokretnosti broj 5486, KO Banatski Karlovac, procenjena vrednost 615.118,00 dinara;
Poljoprivredno zemljište, Njiva 5. klase, potes Dolovačka međa, površine 4183m/2, br. parcela 4252/2, List nepokretnosti broj 5486, KO Banatski Karlovac, procenjena vrednost 584.515,00 dinara;

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana: 13.06.2018.godine u 14:30 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetne nepokretnosti se prodaju kao useljive, a utvrđenje vrednosti predmetnih nepokretnosti vršeno je zaključkom od 28.03.2018.godine. Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetnih nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetne nepokretnosti dana 12.06.2018. godine od 11:00-11:30 časova, uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.Iv 118/2017”.