Stambeni objekat sa zemljištem u Surčinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Surčin OpštinaBeograd-Surčin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I 1714/17 dana 16.05.2018. godine.

Datum javne prodaje14.06.2018. Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

-500/5454 idealnih dela:
1. Njiva 2. klase-površine 5088 m2
2. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 29m2
3. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 1m2
4. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 29m2
5. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 65m2
6. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 46m2
7. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 197m2
8. Porodična stambena zgrada broj 3-površine u gabaritu 29m2
9. Porodična stambena zgrada broj 4-površine u gabaritu 65m2, nepokretnosti ukupne površine 5455m2 Beogradu-Surčin ulica Milana Konjovića, upisanih na KP 3792, LN 245 KO Surčin, kao i

-200/2149 idealnih dela:
1. Njiva 2. klase-površine 1956 m2
2. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 26m2
3. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 22m2
4. Zemljište pod delom zgrade-površine 30m2
5. Zemljište pod delom zgrade-površine 30m2
6. Zemljište pod delom zgrade-površine 85m2, nepokretnosti ukupne površine 2149 m2, Beogradu-Surčin ulica Milana Konjovića, upisanih na KP 3793, LN 3577 KO Surčin

Prvo nadmetanje će se održati dana 14.06.2018. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 na prvom spratu, Sala za aukcije, sa početkom u 12 časova.

Zaključkom I.I 1714/17 od 15.05.2018 . godine, javni izvršitelj Dragana Stojkov je utvrdila tržišnu cenu predmetne nepokretnosti u visini 2.738.543,60 dinara, u svemu u skladu sa Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti sačinjene dana 04.05.2018. godine od strane Đurić Zorana, REV-Spec.struk.inž.građ., sudski veštak, oblast građevinarstvo.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od 273.854,36 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti .

Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 1714/17”.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost i to dana 12.06.2018. godine u 11 časova, uz prethodnu najavu na telefon 011-256-3234 ili na mobilni telefon broj 060-3607-633, g-din. Dušan Kršinić. Izvršni dužnik se obavezuje da omogući razgledanje nepokretnosti u određenom terminu pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 1.916.980,52 dinara što predstavlja 70% od procenjene tržišne cene nepokretnosti, dok na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% od procenjene tržišne cene nepokretnosti.