Kuća u Gospođincima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaVojvođanska 64 a OpštinaŽabalj
Cena EUR*9.567 € Jemstvo1.367 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje13.06.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prva javna prodaja sledećih nepokretnosti:

1. Porodična stambena br. zgrade 1, prizemlje, površine 130 m², na k.p. br. 828, u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, upisana u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.
2. Pomoćna zgrada br. 2, prizemlje, površine 14,40 m², na k.p. br. 828, u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, upisana u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.
3. Pomoćna zgrada br. 3, prizemlje, površine 16 m², na k.p. br. 828, u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, upisana u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.
4. Zemljište pod zgradom – objektom, površine 1 a 63 m², u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, br. zgrade 1, na k.p. br. 828, upisano u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.
5. Zemljište pod zgradom – objektom, površine 18 m², u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, br. zgrade 2, na k.p. br. 828, upisano u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.
6. Zemljište pod zgradom – objektom, površine 20 m², u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, na k.p. br. 828, upisano u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.
7. Zemljište uz zgradu – objekat, površine 5 a, u ul. Vojvođanska 64 a, Gospođinci, na k.p. br. 828, upisano u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.
8. Njiva I klase, površine 3 a 85 m² , potes Vojvođanska, Gospođinci, na k.p. br. 828, upisana u list nepokretnosti br. 938 KO Gospođinci.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.612.799,59 RSD, a početna cena na javnom nadmetanju iznosi 1.128.959,71 RSD, što čini 70% od procenjene vrednosti.

Datum aukcije: 13.06.2018. godine u 11:00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Jasne Anđelić iz Novog Sada, ul. Železnička 42/1.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti razgledanje nepokretnosti, uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel. 021/66-14-638.

Pravo učešća imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, u dinarskoj vrednosti, i o tome dostave dokaz o uplati javnom izvršitelju, dan pre održavanja javnog nadmetanja. najkasnije. Jemstvo se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Jasne Anđelić br. 285-2210310000038-81, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 237/2017”.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja. Ukoliko polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

ID: A 89 -17