Stambeni objekat sa zemljištem u Gospođincima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Gospođinci OpštinaŽabalj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I -268/2017 dana 14.05.2018. godine.

Datum javne prodaje11.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 728 KO Gospođinci i to:

1. Zemljište pod zgradom - objektom, površine 1a63m2, na kat. parc. br. 684 broj zgrade 1, u ul. Kralja Petra I 28, zemljište u građevinskom području;
Zemljište pod zgradom - objektom, površine 1a08m2, na kat. parc. br. 684 broj zgrade 2, u ul. Kralja Petra I 28, zemljište u građevinskom području;
Zemljište pod zgradom - objektom, površine 28m2, na kat. parc. br. 684 broj zgrade 3, u ul. Kralja Petra I 28, zemljište u građevinskom području;
Zemljište pod zgradom - objektom, površine 5a00m2, na kat. parc. br. 684 broj zgrade 3, u ul. Kralja Petra I 28, zemljište u građevinskom području;
Njiva 1. klase, površien 17a80m2, na kat. aprc. br. 684, broj zgrade 3, ul. Kralja Petra I, zemljište u građevinskom području;
Porodična stambena zgrada u ulici Kralja Petra I, br. 28, br. zgrade 1, br. etaža PR1, broj parcele 684, objekat preuzet iz zemljišne knjige;
Pomoćna zgrada u ulici Kralja Petra I, br. zgrade 2, broj parcele 684, br. etaža PR1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju;
Pomoćna zgrada u ulici Kralja Petra I, br. zgrade 3, broj parcele 684, br. etaža PR1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju;, nepokretnosti su upisane u LN br. 728 KO Gospođinci, procenjene vrednosti 2.351.628,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.646.139,60 dinara.

2. Zemljište pod zgradom - objektom, površine 57m2, na kat. parc. br. 3398/1, br. zgrade 1, potes vodoplav, poljoprivredno zemjište;
Zemljište uz zgradu - objekat, površine 5a00m2, na kat. parc. br. 3398/1, potes vodoplav, poljoprivredno zemljište;
Pašnjak 1. klase, površien 2a52m2, na kat. parc. br. 3398/1, potes vodoplav, poljoprivredno zemljište, u LN br. 728 KO Gospođinci, na kat. parc. br. 3398/1, postoji upisana porodična stambena zgrada koja u stvarnosti ne postoji. Nepokretnosti upisane u LN br. 728 KO Gospođinci, procenjene vrednosti 77.983,08 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

3. Njiva 2. klase, površien 4a70m2, na kat. parc. br. 3399, potes vodoplav, poljiprivredno zemljište, upisana u LN br. 728 KO Gospođinci, procenjene vrednosti 49.159,10 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 33.011,37 dinara;

4. Njiva 4. klase, površine 1ha02a19m2, na kat. parc. br. 3400/1, potes vodoplav, poljoprivredno zemljište, nepokretnost upisana u LN br. 728 KO Gospođinci, procenjene vrednosti 922.819,14 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 645.973,40 dinara;

5. Zemljište pod delom zgrade, površine 1a57m2, na kat. parc. br. 4426/1, potes Stare zemlje, poljoprivredno zemljište;
Njiva 1. klase, površine 47a91m2, na kat. parc. br. 4426/1, potes Stare zemlje, poljprivredno zemljište;
Njiva 2. klase, površine 15a34m2, na kat. parc. br. 4426/1, potes Stare zemlje, poljoprivredno zemljište, nepokretnosti upisane u LN br. 728 KO Gospođinci, procenjene vrednosti 698.474,05 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 488.931,84 dinara;

Javno nadmetanje će se održati dana 11.06.2018. godine sa početkom u 08,30 časova, u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda i Privrednog suda u Novom Sadu, ul. Futoška 1a, kancelarija 405, sprat 4.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanje na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.