Čenta - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaZrenjaninski put 42 OpštinaZrenjanin
Cena EUR*9.343 € Jemstvo1.557 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključa 24 IV. 518/2015 dana 14.05.2018. godine.

Datum javne prodaje07.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 920 KO Čenta, porodična stambena zgrada označena kao zgrada broj 1, izgrađena na kat. parc. br. 471 u ulici Zrenjaninski put broj 42, parc.br. 471, zemljište pod zgradom - objektom od 89m2, zemljište uz zgradu - objekat od 5a00m2, voćnjak 1. klase, od 4a11m2, procenjene vrednosti 1.837.500,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 07.06.2018. godine sa početkom u 11,30 časova u zgradi Osnovnog suda u Zrenjaninu, pred sudijom, u sudnici broj 31.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.