Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Alibunaru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Alibunar OpštinaAlibunar
Cena EUR*17.759 € Jemstvo2.959 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I 22/2016 dana 21.05.2018. godine,

Datum javne prodaje18.06.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Zemljište pod zgradom površine 1 ar i 23 m2 katastarska parcela br.2060 broj dela parcele 1, opisano i upisano u List nepokretnosti broj 3580 KO Alibunar.
• Zemljište uz zgradu i drugi objekat površine 500 m2, katastarska parcela br. 2060 broj dela parcele 2, opisano i upisano u List nepokretnosti br. 3580 KO Alibunar.
• Njiva 3 klase gradsko građevinsko zemljište površine 253m2, katastarska parcela broj 2060 broj dela parcele 3, opisano i upisano u List nepokretnosti br. 3580 KO Alibunar
• Porodična stambena zgrada površine u osnovi 123m2, postojeća na katastarskoj parceli broj 2060 broj dela parcele broj 1 opisana i upisana u List nepokretnosti br. 3580

Vrednost nepokretnosti koja se prodaje kao useljiva, utvrđena je u iznosu od 3.492.619,00dinara.Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti odnosno 2.095.571,40 dinara.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo nadmetanje će se obaviti dana: 18.06.2018.godine u 14:30 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera iz Pančeva, ul. Nikole Tesle br. 15.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 15.06.2018.godine od 10:00-10:30 časova uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 013-355-885.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 22/2016”.