Kruševac - poslovni prostor


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Kruševac OpštinaKruševac
Cena EUR*60.282 € Jemstvo8.612 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključa posl.br.: I.I 145/2018 dana 17.05.2018. godine.

Datum javne prodaje18.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor - lokal, četiri prostorije za koju nije utvrđena delatnost posebni deo 1, prizemlje u zgradi br. 2, ulaz 7j, površine 379m2, na kat. parc .br. 1810/1, privatna svojina izvršnog dužnika, obim udela 1/2, sve upisano u LN br. 3935 KO Kruševac, procenjene vrednosti 10.161.812,31 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti 7.113.268,40 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 18.06.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelaiji javnog izvršitelja u ulici 12 Pešadijski puk br. 13 u Kruševcu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.