Sombor - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Sombor OpštinaSombor
Cena EUR*28.166 € Jemstvo5.681 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. 842/2017 dana 14.06.2018. godine.

Datum javne prodaje16.07.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 7660 KO Sombor, porodična stambena zgrada broj zgrade 1, broj etaža PO1PR1SP1, na adresi Neznaznog junaka broj 2, na kat. parc. br. 9113/12, procenjene vrednosti 6.703.592.00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti i iznosi 3.351.796,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 16.07.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Vrbasu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.