Vranje - objekat


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Vranje OpštinaVranje
Cena EUR*7.970 € Jemstvo1.139 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključa I.I 3446/2017 dana 23.05.2018. godine.

Datum javne prodaje21.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 8247 KO Vranje, zgrada trgovine - prodavnica br. 9, koja se nalazi na kp.br. 6836, površine 51m2, sa obimom udela 1/1, procenjene vrednosti 1.354.965,70 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70 od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 21.06.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Aleksandra Nikolića u ulici Cara Dušana 12B, kancelarija broj 31.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.