Porodična stambena zgrada u Guči


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBogdana Kapelana 28 OpštinaLučani
Cena EUR*16.718 € Jemstvo2.388 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Ivanjici I.I. 534/2017 od 31.07.2017. godine i Zaključka Javnog izvršitelja Miroslava Injca br. I.I.- 276//2017 od 14.05.2018. godine.

Datum javne prodaje20.06.2018. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-75-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, površine u osnovi 106 m2, u Guči, ul. Bogdana Kapelana br. 28, sagrađena na kat. parceli br. 76, upisana u list nepokretnosti br. 621 KO Guča.

Tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 2.842.071,30 dinara, a ista je utvrđena Zaključkom Javnog izvršitelja.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 1.989.449,91 dinara.

Prvo javno nadmetanje za prodaju predmetne nepokretnosti će se održati dana 20.06.2018. godine u 11,00h, u kancelariji Javnog izvršitelja u Čačku, ul. Miloša Obilića br. 24/1.

Pravo učešća na ovoj javnoj prodaji imaju sva zainteresovana// lica koja pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva jednu desetinu (1/10) procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti i o tome dostave dokaz Izvršitelju pre početka javne prodaje. Jemstvo treba uplatiti u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Miroslava Injca broj 155-27385-14 “sa pozivom na broj predmeta I.I. 276/2017”.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da predmetnu nepokretnost razgledaju dana 18 - 19.06.2018. godine. uz prethodnu najavu javnom izvršitelju