Žabari - poslovni prostori


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Žabari OpštinaŽabari
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 86 I.br. 482/14 dana 28.05.2018. godine.

Datum javne prodaje29.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se ročište za javnu prodaju nepokretnosti izvršnog dužnika, putem usmenog javnog nadmetanja za dan 29.06.2018. godine sa početkom u 12,30 časova u sudnici broj 109, Osnovnog suda u Požarevcu, Trg Stevana Maksimovića broj 1 i to:

1. Lokal broj 9, prizemlje, površine 31,57m2, procenjene vrednosti 2.914.008,23 dinara;
2. Lokal broj 10, prizemlje, površine 30,00m2, procenjene vrednosti 2.769.091,92 dinara;
3. Lokal broj 11, prizemlje, površine 59,64m2, procenjene vrednosti 5.504.953,25 dinara;

Navedeni lokali nalaze se u stambeno poslovnoj zgradi koja je upisana u V. list nepokretnosti broj 1792 KO Žabari, na kp.br. 6354/2, br. zg. 1, PO1, PR1, SP2.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.