Jezgroviće - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Jezgroviće OpštinaTutin
Cena EUR*13.518 € Jemstvo1.931 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-408/2017 dana 31.05.2018. godine.

Datum javne prodaje21.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65 i 011/264-22-69; milos.petakovic@vp.rs; nikola.dagovic@vp.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 138 KO Jezgroviće i to porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, na potesu Polje, površine 39m2 sa pripadajućim zemljištem površine 3a62m2, postojeće na kat. parc. br. 1523/3 sa obimom udela izvršnog dužnika 1/1, procenjene vrednosti 2.298.030,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.608.621,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 21.06.2018. godine na adresi sedišta javnog izvršitelja u Novom Pazaru, ul. 28. novembra bb 1/c, Novi Pazar sa početkom u 13,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.