Vlasotince - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Vlasotince OpštinaVlasotince
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I 8 Iv.br. 1079/13 dana 24.05.2018. godine.

Datum javne prodaje22.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vinograd 3. klase, potes "Sokolovica", poljoprivredno zemljište koje se nalazi na kp.br. 7250, površine 2a90m2, svojina udeo 1/1, procenjene vrednosti 37.700,00 dinara;
Vinograd 4. klase, potes "Sokolovica", površine 10a01m2, poljoprivredno zemljište, procenjene vrednosti 150.150,00 dinara, svojina udeo 1/1, upisane u prepis LN br. 2517 KO Vlasotince Van Varoš, procenjene vrednosti 187.850,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u Osnvonom sudu u Leskovcu, sudska jedinica u Vlasotincu dana 22.06.2018. godine sa početkom u 10,00 časova, sudnica broj 14.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.