Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Temerinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Temerin OpštinaTemerin
Cena EUR*10.428 € Jemstvo1.490 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.IV 18/2017 dana 04.06.2018. godine.

Datum javne prodaje21.06.2018. Poverilac / ProdavacHalkbank ad Beograd
Kontakt telefon

011/204-18-72 i 011/204-19-56

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Parc.br. 6153, površine 385m2, u Temerinu, ul. Žarka Zrenjanina, sa porodičnom stambenom zgradom, površine 56m2 i pomoćna zgrada površine 35m2, upisana u LN br. 10881 KO Temerin;
Parc. br. 6154/1, njiva 1. klase, površine 188m2, upisana u LN br. 10881 KO Temerin;
Parc. br. 6154/2, njiva 1. klase, površine 190m2, upisana u LN br. 10881 KO Temerin;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.772.781,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.240.946,70 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 21.06.2018. godine sa početkom u 09,00 časova u kancelariji izvršitelja u Novom Sadu, ul. Radnička br. 13.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.