Stan u Nišu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBulevar Nemanjića 16a/10 OpštinaNiš
Cena EUR*38.294 € Jemstvo5.561 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje05.07.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-481 i 018/507-496

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prva javna prodaja nepokretnosti :

Troiposobnog stana broj 10, upisane površine 72 m2 prema listu nepokretnosti 1771 KO Niš Ćele Kula ( faktičko stanje na terenu prema nalazu stručnog lica - stan je površine 79,66 m2 ) ulaz 16a na drugom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje spratnosti Po+10+Pk, na adresi Bulevar Nemanjića br 16, izgrađene na katastarskoj parceli broj 1771 Ko Niš Ćele Kula, upisane kao zgrada sa rednim brojem 1 u listu nepokretnosti br 1771 KO Niš- Ćele kula, sa svim poboljšanjima i povećanjima vrednosti hipotekovane nepokretnosti do kojih je došlo posle zasnivanja hipoteke , svim sastavnim delovima hipotekovane nepokretnosti, prirodnim plodovima koji nisu odvojeni od hipotekovane nepokretnosti, kao i pripacima, koji sa hipotekovanom nepokretnošću čine ekonomsku i funkcionalnu celinu, procenjen na iznos od 6.571.950, dinara

NAPOMENA: U listu nepokretnosti br 1771 KO Niš Ćele Kula, u kome je predmetna nepokretnost upisana, u delu tereta na istoj je upisano: „ na osnovu Ugovora o poklonu Ov.br 284/2005 od 28.01.2005 godine, overen kod Opštinskog Suda u Užicu i Ugovora o poklonu Ov2 br 17037/2004 od 30.12.2007 godine Overen kod opštinskog suda u Užicu konstituiše se pravo doživotnog plodouživanja Ikonić Steva (Vlada), Niš, Bulevar Nemanjića br 16A/10“ Navedeni teret ostaje na predmetnoj nepokretnosti i nakon njene prodaje saglasno članu 73. stav 2 tačka 3 ZIO.

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti: I to 4.600.365,00 dinara

Prodaja nepokretnosti obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja, a prvo javno nadmetanje će se doržati dana 05.07.2018 godin, sa početkom u 15 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Žarka Dimitrijevića, Mačvanska ½, Niš.

Ponuđač sa najboljom ponudom dužan je da plati prodajnu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, na namenski račun javnog izvršitelja broj 160-406052-46 sa pozivom na broj I.I 507/2018, sve saglasno ZIO.

Zainteresovani kupci su dužni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja broj 160-406052-46 sa svrhom uplate „jemstvo za II 507/2018“ Lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Slike nepokretnosi se mogu videti u kancelariji Javnog izvršitelja, na adresi Mačvanska ½, Niš svakog radnog dana u vremenu od 08-16 časova.

Za sve detalje obavezno konsultovati dokumetaciju u prilogu ovog oglasa:
Zaključak Javnog izvršitelja Žarla Dimitrijevića II 507/2018 od 11.06.2018 godine i dopune Zaključka od 11.06.2018 godine.

Za dodatne informacije kontaktirati izvršitelja preko sledećih kontakt podataka: 018/244-636; dimitrijevic.zarko@gmail.com.

Nema komentara