Kuća u Crvenki


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaSave Kovačevića 202 OpštinaKula
Cena EUR*4.893 € Jemstvo699 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje03.07.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

064/424-15-00

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se prva javna prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti upisanih u List nepokretnosti br 5058 KO Crvenka , i to:

- Na zemljištu pod zgradom – objektom, površine 2a 26m2, što predstavlja zemljište u građevinskom područiju, broj parcele 1827/2, broj zgrade 1, ulica Save Kovačevića 202, upisano u List nepokretnosti broj 5058 K.O. Crvenka;
- Na zemljištu pod zgradom- objektom, površine 5m2, što predstavlja zemljište u građevinskom područiju , broj parcele 1827/2, broj zgrade 2, ulica Save Kovačevića, upisano u listu nepokretnosti br 5058 K.O Crvenka;
- Na zemljištu uz zgradu- objekat, površine 3a 18 m2, što predstavlja zemljište u građevinskom područiju, bropj parcele 1827/2, ulica Save Kovačevića, upisano u list nepokretnosti broj 5058 K.O Crvenka; Sve u privatnoj svojini izvršnog dužnika Popović Miodraga, u obimu udela 1/1,

Ukupna utvrđena cena za opisanu nepokretnost iznosi 826.000,00 dinara a početna cena na prvoj javnoj prodaji ne može biti manja od 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti i iznosi 578.200,00 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 03.07.2018 godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Veljka Guberinića, Venac Vojvode Živojina Mišića 4, Sombor, te se ovim zaključkom pozivate na javnu prodaju.

Napomena: pomoćna zgrada broj 2, je objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, na kome je izvršni udžnik Popović Miodrag, držalac u 1/1 dela.

Predmetna nepokretnost je slobodna od lica i stvari.

Pre početka javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod Javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu u iznosu od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti, odnosno iznos od 82.600,00 dinara na računu koji se vodi kod Societe Generale Banka Srbija ad Beograd broj: 275-0010222888473-96 sa pozivom na broj I.I. 147/2017.

Zainteresovana lica mogu predmetnu nepokretnost videti na adresi izvršnog dužnika u Crvenki, ulica Save Kovačevića br 202, a čije razgledanje je izvršni dužnik dužan da omogući, pod pretnjom zakonskih posledica.

Za sve detalje obavezno konsultovati dokumetaciju u prilogu ovog oglasa:
Zaključak Javnog izvršitelja Veljka Guberinića br I.I 147/2017 od 05.06.2018 godine.

Za dodatne informacije kontaktirati izvršitelja preko sledećih kontakt podataka: 064/424-15-00.

Nema komentara