Porodična stambena zgrada u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaAleksandra Stamboliskog 31 OpštinaBeograd-Savski Venac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Tamare Pajković u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje13.07.2018. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada u ulici Aleksandra Stamboliskog 31 , spratnosti prizemlje 1 (jedan) , nad zemljom 1 (jedan) , površine u osnovi 108m2 na kat parceli broj 20597/4 , upisana u list nepokretnosti 4964 KO Savski Venac.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 56.259.271,04 dinara .

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokrenosti.

Prodaja će se obaviti javnim nadmetanjem , prvo javno nadmetanje će se obaviti dana 13.07.2018 u 12 časova u Beogradu na adresi Bulevar Mihajla Pupina br.165A , u kancelariji javnog izvršitelja Tamare Pajković.

Zainteresovana lica su dužna da do objavljivanja javnog nadmetanja polože na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja br. 285-2030310000018-71 sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu И.И br 982/17 i da na javno nadmetanje dostave dokaz o uplati.

Zainteresovanim licima koja se prethodno javnom izvršitelju pismeno obrate , biće omogućeno da dana 10.07.2018 u periodu od 11-11.30 časova razgledaju nepokretnost.