Paraćin - stambeni objekat


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKumanovska 10 OpštinaParaćin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.IV-296/2017 dana 11.06.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65 i 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada kao zgrada broj 1 izgrađena na kp.br. 3884 KO Paraćin, u ulici Kumanovska broj 10, površine u osnovi 79m2, spratnosti podrum + prizemlje, koja zgrada ima odobrenje za upotrebu, vrsta prava svojina, oblim svojine privatna, sa obimom udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u LN br. 734 KO Paraćin, procenjene vrednosti 1.219.588,63 dinara;
Temeljna konstrukcija uknjiženog objekta: pomoćna zgrada kao zgrada broj 2, na kp.br. 3884 KO Paraćin, u ul. Kumanovska broj 10, površine u osnovi 45m2, spratnosti prizemlje, koja zgrada ima odobrenje za upotrebu, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna sa obimom udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u LN br. 734 KO Paraćin, procenjene vrednosti 87.704,47 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% do procenjene vrednosti.