Porodična stambena zgrada u Somboru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Sombor OpštinaSombor
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 1I. 1181/15 dana 18.06.2018. godine.

Datum javne prodaje07.08.2018. Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-12

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 1817 KO Sombor 1, porodična stambena zgrada pod brojem zgrade 1, koja je izgrađena na kat. parc. br. 8755 u potesu "Josićko" na zemljištu pod zgradom - objektom, zemljište uz zgradu - objekat, sa njivom 2. klase, ukupne površine od 9ar98m2, na parc. br. 8756/3 u potesu "Josićko", njiva 2. klase, površine od 6ar99m2, vlasništvo izvršnog dužnika u 1/1 dela.

Javno nadmetanje će se održati u Osnovnom sudu u Somboru, Venac Stepe Stepanovića broj 13, dana 07.08.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji broj 44/II.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 540.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.