Leskovac - zemljište sa pomoćnom zgradom


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Leskovac OpštinaLeskovac
Cena EUR*4.311 € Jemstvo718 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. Ii-1873/2015 dana 20.06.2018. godine.

Datum javne prodaje07.08.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 4864 KO Leskovac na kp.br. 8886 i to:

Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgr. 1, u ul. Lepše Stamenković, površine 1a23m2, pravo korišćenja, obim udela 229/352;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 2. u ul. Lepše Stamenković, površine 17m2, pravo korišćenja, obim udela 229/352;
Zemljište uz zgradu - objekat, u ul. Lepše Stamenković, površine 2a12m2, pravo korišćenja, obim udela 229/352;
Pomoćna zgrada, br. zg. 2, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, u ul. Lepše Stamenković, držalac, dvojina privatna, obim udela 1/1;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 855.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 513.000,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati u kancelariji izvršitelja u Leskovcu, u ul. Koste Stamenkovića br. 1/15, dana 07.08.2018. godine sa početkom u 10,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.