Zgrada poljoprivrede sa zemljištem u Đurđevu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaSvetosavska 101 OpštinaŽabalj
Cena EUR*85.506 € Jemstvo14.251 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 2 Iv. 9338/2011 dana 18.06.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

066/809-00-92

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište pod zgradom - objektom, površine 6a88m2, ul. Svetosavska broj 101, broj zgrade 1;
Zemljište uz zgradu - objekat, površine 5a05m2, ul. Svetosavska broj 101;
Njiva 2. klase, površine 2a53m2, ul. Svetosavska broj 101;
Zgrada poljoprivrede, ul. Svetosavska broj 101, broj zgrade 1, sve na kat. parc. br. 2381/2, upisano u LN br. 6158 KO Đurđevo;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 16.816.140,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 12.07.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Novom Sadu, ulica Sutjeska broj 3, soba broj 9 - prizemlje.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Svako zainteresovano lice za učešće na javno nadmetanje može razgledati nekretninu koja je predmet ove prodaje svake srede od 17 - 19 časova.

Nema komentara