Zemljište u Maradiku


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Maradik OpštinaInđija
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Milana Žugića u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje18.07.2018. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Njiva 4.klase , potes Brdež , površine 50a17m2 na parceli broj 1760/1 upisana u list nepokretnosti broj 2128 K.O Maradik;
Njiva 2.klase , potes Na selskom dolu , površine 73a 37m2 , na parceli broj 3604/2 upisana u list nepokretnosti broj 2128 K.O Maradik;
Njiva 2.klase potes Dužine površine 46a01m2 na parceli broj 4081/1 upisana u list nepokretnosti broj 2128 KO Maradik;
Njiva 2.klase potes Dužine površine 91a99m2 na parceli broj 4081/2 upisana u list nepokretnosti broj 2128 KO Maradik;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi:
Njiva 4.klase , potes Brdež , površine 50a17m2 na parceli broj 1760/1 upisana u list nepokretnosti broj 2128 K.O Maradik - 296.527,28 rsd – početna cena na I prodaji iznosi 70% od procenjene vrednosti tj.207.569,09 rsd;
Njiva 2.klase , potes Na selskom dolu , površine 73a 37m2 , na parceli broj 3604/2 upisana u list nepokretnosti broj 2128 K.O Maradik-693.839,55 rsd . početna cena na I prodaji iznosi 70% od procenjene vrednosti tj.485.687,68 rsd;
Njiva 2.klase potes Dužine površine 46a01m2 na parceli broj 4081/1 upisana u list nepokretnosti broj 2128 KO Maradik – 543.879,61 rsd . početna cena na I prodaji iznosi 70% od procenjene vrednosti tj.380.715,72 rsd;
Njiva 2.klase potes Dužine površine 91a99m2 na parceli broj 4081/2 upisana u list nepokretnosti broj 2128 KO Maradik.- 1.087.404,59 rsd . početna cena na I prodaji iznosi 70% od procenjene vrednosti tj.761.183,21 rsd

Prvo javno nadmetanje će se održati 18.07.2018 sa početkom u 14 časova u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića Trg Vojvođanskih brigada bb sprat II stan 8 , Sremska Mitrovica

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva lica koja su prethodno položila jemstvo u visini 1/10 utvđene vrednosti nepokretnosti i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju na ročištu . Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na depozitni račun javnog izvršitelja broj 160-496283-80 sa napomenom jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju sa pozivom na broj predmeta И.И-1/2018.

Zainteresovana lica mogu nepokretnost pogledati svakog dana što je izvršni dužnik dužan omogućiti.