Jednoiposoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaBulevar Arsenija Čarnojevića 173 OpštinaBeograd-Novi Beograd
Cena EUR*58.520 € Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje22.08.2018. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-31-17

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Jednoiposobni stan, broj posebnog dela 34, korisne površine 56 m2, na VI spratu, ulaz broj 173, stambene zgrade za kolektivno stanovanje, br.zg. 1, spratnosti Pr+14SP+Pk, izgrađene na,
• Ulica: Bulevaru Arsenija Čarnojevića br. 173, Novi Beograd
• Katastarski podaci: katastarska parcela broj 1230 upisana u List nepokretnosti broj 2448 K.O. Novi Beograd.

Cena: 58,520.00 Eur-a.

Uputstvo o prodaji:
• Aukcija ce biti održana dana 22.08.2018. godine. u 12.00 casova u prostorijama Crédit Agricole Srbija AD Novi Sad, na adresi: Novi Sad, ul. Brace Ribnikara br. 4-6.

Ponuđaci su dužni da 3 dana pre pocetka nadmetanja polože jemstvo od 5% od objavljene utvrene vrednosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan placanja, na racun broj 330-1-86 sa pozivom na broj 40411300 – MB/JMBG uplatioca, koji se vodi kod Crédit Agricole banka Srbija akcionarsko društvo, Novi Sad, Brace Ribnikara 4-6. Položeni depozit se uracunava u kupoprodajnu cenu.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli svojstvo kupca ili drugog najpovoljnijeg ponuđaca, jemstvo ce se vratiti. Jemstvo lica koje je na aukciji steklo svojstvo najpovoljnijeg ponuđaca se, u slucaju neopravdanog odustanka od kupoprodaje, zadržava. Nadmetanje na aukciji ce se sprovoditi po principu “ko ponudi više”.

Za bliže informacije, pozvati na tel. 064/836-31-17, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17h.