Zemljište u Bajinoj Bašti


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Lještansko OpštinaBajina Bašta
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.07.2018. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24, 011/220-89-61 i 011/220-89-89

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ODREĐUJE SE PRVO ročište za javnu prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 26.jula 2018.godine sa početkom u 12,30 časova u sudnici br.12 Sudske jedinice u Bajinoj Bašti i to 6/48 idealnog dela nepokretne imovine upisane u l.n.br.393 KO LJeštansko:

-kat.parcele br.1860/1 šuma pete klase,površine 10 ari i 63m2;
-kat.parcele br.1860/2 šuma pete klase,površine 09 ari i 63m2;
-kat.parcele br.1860/3 šuma pete klase,površine 09 ari i 63m2;
-kat.parcele br.1860/4 šuma pete klase,površine 08 ari i 82m2;
-kat.parcele br.1860/5 šuma pete klase,površine 37 ari i 72m2;

Konstatuje se da je vrednost popisanih nepokretnosti utvrđena zaključkom ovoga suda I-3 Ив бр.158/17 od 22.05.2018.god.na iznos od 49.915,81 dinara.

Najniiža prihvatljiva ponuda po kojoj se navedena nepokretnost može prodati na ovom prvom javnom nadmetanju iznosi 29.949,48 dinara,što predstavlja 60% od utvrđene vrednosti iste nepokretnosti.

Ponudioci su dužni da pre nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti u iznosu od 4.991,58 dinara depozit ovog suda br.840-295802-78,sa pozivom na broj 97 89-100 i dokaz o uplati dostave ovom sudu pre zakazanog ročišta.

Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja.

Navedena nepokretnost se može razgledati do početka ročišta za javno nadmetanje svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova preko sudskog izvršitelja ovog suda.

Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata uplati u depozit suda br.840-295802-78 sa pozivom na broj 97 89-100 u roku od 15 dana od dana prodaje.
Ako kupac u tom roku ne položi cenu prodaja će se oglasiti nevažećom.