Porodična stambena zgrada u Horgošu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Horgoš OpštinaKanjiža
Cena EUR*7.119 € Jemstvo1.017 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje24.07.2018. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24, 011/220-89-61 i 011/220-89-89

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Na prvom javnom nadmetanju prodaje se nepokretnost opterećena založnom izjavom na osnovu koje je upisana izvršna vansudska hipoteka upisana u list nepokretnosti br.2509 KO Horgoš:

Parc.br.7038/6-zemljište pod zgradom-objektom,površine od 91m2,na kome je sagrađena porodična stambena zgrada,u Ulici Jokai Mora br.34,zemljište uz zgradu - objekat,površine od 5a00m2,u Ul.Jokai Mora,njiva 5 klase,površine od 2a37m2,u Ul.Jokai Mora.

Tržišna vrednost nepokretnosti iz prethodnog stava je utvrđena zaključkom javnog izvršitelja br.И.И.265/17,od dana 09.03.2018.godine na iznos od 1.200.000,00 dinara.

Prvo javno nadmetanje određuje se za dan 24.07.2018.godine sa početkom u 12:00 časova,koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja Damir Šite iz Subotice,Ul.Maksima Gorkog br.9-11,prvi sprat,u Subotici.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena predmetne nepokretnosti je 70% od utvrđene tržišne vrednosti,odnosno RSD 840.000,00.

Razgledanje nepokretnosti iz stava 3 ovog zaključka se određuje za dan 22.06.2018.godine u periodu od 12:00 do 14:00 časova.Nalaže se izvršnom dužniku da u navedenom terminu obezbedi pristup predmetnim nepokretnostima.Nalaže se licima zainteresovanim za razgledanje predmetnih nepokretnosti da o tome obaveste javnog izvršitelja u roku ne kraćem od 3 radna dana koji prethodi danu određenom za razgledanje nepokretnosti.

Lica zainteresovana za učešće na javnom nadmetanju su dužna da pre početka nadmetanja uplate jemstvo u visini od 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti na račun javnog izvršitelja broj 220-125549-96 kod Prokredit banke AD Beograd sa pozivom na broj:И.И.265/17,te da na javnom nadmetanju polože dokaz o uplaćenom jemstvu.

Najpovoljniji ponuđač kome nepokretnost bude dodeljena je dužan da razliku do punog iznosa cene koju je kupio nepokretnosti i uplaćenog jemstva uplati na račun javnog izvršitelja u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

Ako najpovoljnij ponudilac sjavnog nadmetanja ne plati ponuđenu cenu u roku zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost se dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene.