Zemljište u Paraćinu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Glavica OpštinaParaćin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji I.I-288/2017 od 21.06.2018. godine.

Datum javne prodaje31.07.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. kKp br 570/2, potes Slatina, njiva 2. klase, površine 6,34 ari, KO Glavica, vrsta zemljišta- poljoprivredno u iznosu od 145.820,00 dinara;
2. kKp br 571/2, potes Slatina, njiva 2. klase, površine 7,39 ari, KO Glavica, vrsta zemljišta- poljoprivredno u iznosu od 169.970,00 dinara;
3. kKp br 572/2, potes Slatina, njiva 2. klase, površine 13,76 ari, KO Glavica, vrsta zemljišta- poljoprivredno u iznosu od 316.480,00 dinara;
4. kKp br 599, potes Slatina, njiva 2. klase, površine 12,13 ari, KO Glavica, vrsta zemljišta- poljoprivredno u iznosu od 84.910,00 dinara;

Javno nadmetanje će se održati dana 31.07.2018. godine u 13,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u
Paraćinu na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2., kancelarija broj 6.

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-288/2017“ i pozivom na broj I.I-288/2017.