Zlot - stambeni objekat sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Zlot OpštinaBor
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-964/2017 dana 27.06.2018. godine.

Datum javne prodaje23.07.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti stvari izvšrnog dužnika za dan 23.07.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Zaječaru, Grobljanskoj broj 2 i to nepokretnosti upisane u LN br. 1010 KO Zlot i to:

Zemljište pod zgradom - objektom na kp.br. 1775/3, br. zg. 1, Zlaća, površine 46m2, ostalo zemljište, zemljište uz zgradu - objekat na kp.br. 1775/3, Zlaća, površine 3a99m2, ostalo zemljište iznosi 273.675,00 dinara;
Objekat građevinarstva na kp.br. 1775/3, br. zg. 1, vikend kuća, Zlaća, broj etaža 1, prizemlje i iznosi 1.213.696,00 dinara;
Garaža, ukupne površine 8,8m2 u vanknjižnoj svojini iznosi 39.160,00 dinara odnosno ukupna vrednost nepokretne imovine na kat. parc. br. 1775/3 i iznosi 1.526.532,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.