Porodična stambena zgrada u Paraćinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Paraćin OpštinaParaćin
Cena EUR*84.381 € Jemstvo12.054 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prodaji I.I-30/2018 dana 07.06.2018. godine.

Datum javne prodaje09.08.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, kao zgrada broj 3, izgrađena na kp br 1648 KO Paraćin grad, ul Podgorička broj 17, površine u osnovi 165 m2, spratnosti podrum + prizmelje + sprat, objekat poseduje odobrenje za upotrebu.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 14.224.270,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 9.956.990,40 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 09.08.2018. godine u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, kancelarija broj 8-konferencijski deo.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-30/2018“ i pozivom na broj I.I-30/2018.