Stambeni objekti u Senti


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaNovi Šor 55 i Adi Endrea 85/a OpštinaSenta
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. 126/2017 dana 26.01.2018. godine.

Datum javne prodaje23.02.2018. Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-45, 011/201-38-93 i 066/804-50-63 milena.pantelic@socgen.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1 površine u gabaritu 55 m2, postojeća na katastarskoj parceli broj 823/1 KO Senta-Grad i porodična stambena zgrada broj 1 površine u gabaritu 61m2 izgrađena katastartskoj parceli broj 823/2 KO Senta-Grad, sve upisano u list nepokretnosti broj 1575 KO Senta-Grad.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 2.173.700,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 23.02.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama kancelarije Javnog izvršitelja Bojana Tovarišića, ul. Trg cara Jovana Nenada br. 15 u Subotici.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetne nepokretnosti dana 22.02.2018. godine od 10,00 do 12,00 časova. Nalaže se izvršnom dužniku da u navedenim terminima obezbedi pristup predmetnim nepokretnostima. Nalaže se licima zainteresovanim za razgledanje predmetne nepokretnosti da o tome obaveste javnog izvršitelja najkasnije do 21.02.2018. godine u 12,00 časova pozivom na broj telefona 024/551-489.

ostavite komentar

Komentari:

  1. Smatram da je za navedenu nekretninu u takvom stanju cena suvise visoka.