Inđija - stambeni objekat


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaSonje Marinković 27 OpštinaInđija
Cena EUR*72.298 € Jemstvo12.050 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv-33/2017 dana 22.01.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u list nepokretnosti br. 378 KO Inđija 1-deo 4: zgrada za koju nije poznata namena br. 2, površine 2a50m2, broj etaža PR1, na kat. parc.br. 977/9, ul. Sonje Marinković br. 27, procenjene vrednosti 14.339.074,01 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 8.603.444,41 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 22.02.2018. godine sa početkom u 13,30 časova u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija, br. 39, sudnica broj XVI/II.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.