Stan u Sremskim Karlovcima - Unicredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaDositeja Obradovića 43 OpštinaSremski Karlovci
Cena EUR*6.409 € Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

065/377-78-78, 011/377-12-85, 011/377-09-88, 011/333-73-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Stan broj 1, površine 21m2, u suterenu stambene zgrade br.1, izgrađene na k.p. br.1953/5 KO Sremski Karlovci, list nepokretnosti 3013 KO Sremski Karlovci.

Datum prodaje : 21.02.2018. godine u 12 h u kancelariji javnog izvršitelja Slobodana Živanova, ulica Futoška br.1a.

Početna cena : 762.690,41 rsd.

Pravo učešća imaju sva lica koja uplate jemstvo u iznosu od 152.538,08 rsd na račun javnog izvršitelja br 285-221030000056-27 sa pozivom na broj predmeta I.i. br.10/2017. Uplata predujma do dana prodaje.

Datum razgledanja 31.01.2018. godine.