Angio sala


VrstaMedicinska oprema
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Iv 128/17 dana 13.02.2018. godine.

Datum javne prodaje15.03.2018. Broj prodaje2
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Angio sala za koronarografiju, kateterizaciju i ugradnju stentova AXIOM ATERIS DFI, procenjene vrednosti 6.000.000,00 dinara;
2. 64 slajsni skener SOMATOM SENSATION 64, procenjene vrednosti 6.000.000,00 dinara;
3. Intravaskularni UZ aparat, procenjene vrednosti 600.000,00 dinara;

Na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a drugo javno nadmetanje će se održati dana 15.03.2018. godine u 12 časova na adresi Luke Vojvodića 14, Beograd.

Popisane stvari mogu se videti dana 09.03.2018. godine u 10 časova, deo stvari na adresi Ul. Zagrađe 18 , Beograd i deo na adresi ul. Bilećka 2. Beograd uz prethodnu najavu telefonom 011 256-32-34 i 011 256-32-35, kontakt osoba Dušan Kršinić.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije na dan održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.Iv 128/17, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 128/17.