Trosed, dvosed, fotelja, klub sto i klima "Vox"


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji I.I-1049/2016 od 06.02.2018. godine..

Datum javne prodaje06.03.2018. Broj prodaje1
OpštinaJagodina Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Televizor marke WEG sivo crne boje, dijagonale 51 cm, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;
2. Garnitura za sedenje trosed, dvosed i fotelja, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
3. Klub sto crne boje 100 x 60 cm, procenjene vrednosti 4.500,00 dinara;
4. Klima uređaj, bele boje marke VOX , 12 BTU, procenjene vrednosti 9.000,00 dinara;

Javno nadmetanje će se održati dana 06.03.2018. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, kancelarija broj 10.

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-1049/2016“ i pozivom na broj predmeta: I.I-1049/2016.