Mlin za kukuruz i gvozdena kola


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji I.I-5/2017 dana 04.04.2018. godine.

Datum javne prodaje04.05.2018. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Gvozdena kola za izvlačenje drveta, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;
2. Mlin za kukuruz, procenjene vrednosti 20.000,00 dinara;
3. Televizor crne boje, dijagonale 51 cm, EI Niš, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 04.05.2018. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, kancelarija broj 10.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-5/2017“ i pozivom na broj predmeta: I.I-5/2017.