Brusni kamen, kolica, motalica za crevo, osovine, šrafovi i creva


VrstaDruga oprema
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.04.2018. Broj prodaje1
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/530-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad obaveštava zainteresovane kupce da je Javni izvršitelj Živan Milinov u izvršnom postupku br. I.Iv 461/2017 doneo Zaključak o prodaji sledećih pokretnosti:

1. Dve neispravne prese, procenjene vrednosti 30.000,00 dinara;
2. Brusni kamen, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;
3. Veš mašina, procenjene vrednosti 8.000,00 dinara;
4. Kolica, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;
5. Motalica za crevo, procenjene vrednosti 1.000,00 dinara;
6. Nameštaj razni, procenjene vrednosti 4.000,00 dinara;
7. Creva razna, procenjene vrednosti 5.000,00 dinara;
8. Razni delovi, procenjene vrednosti 5.000,00 dinara;
9. Vatrogasna creva, procenjene vrednosti 1.000,00 dinara;
10. Osovina, procenjene vrednosti 5.000,00 dinara;
11. Natron vreće, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;
12. Šrafovi, procenjene vrednosti 5.000,00 dinara;
13. Štampač neispravan, procenjene vrednosti 1.000,00 dinara;
14. Stari kompjuteri neispravni, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;
15. Mini kuhinja neispravna, procenjene vrednosti 1.000,00 dinara;
16. Dvodelni plakar, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;
17. Rashodovani nameštaj, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;
18. Metalna burad, procenjene vrednosti 5.000,00 dinara;

Način prodaje: Prvo javno nadmetanje.

Početna cena na prvoj prodaji: 60% od procenjene vrednosti.

Datum i mesto prodaje: Javno nadmetanje će se održati dana 26/04/2018 godine, sa početkom u 10 časova, u kancelarija izvršitelja Živana Milinova na adresi Novi Sad, ul.Radnička br.7.

Pre početka usmenog i javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod izvršitelja priloži dokaz o uplaćenom jemstvu koje iznosi 10% od procenjene vrednosti predmetnih pokretnih stvari, na namenski račun izvršitelja broj 160-386719-39 koji se vodi kod Banke Inteza ad Beograd sa pozivom na broj I.Iv 461/2017 ili da navedeni iznos položi kod izvršitelja neposredno pre prodaje.

Pokretna stvar se može videti na dan prodaje tj. 26/04/2018.godine u vremenskom periodu od 08:00 do 09:30 časova na adresi dužnika tj. Beočin, ul.Nova 3 br.23, što je lice koje ima državinu na popisanim pokretnim stvarima dužno omogućiti pod pretnjom zakonskih posledica.