Kancelarijski sto, stolice i klima uređaj "Midea"


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I 513/17 dana 18.04.2018. godine.

Datum javne prodaje31.05.2018. Broj prodaje1
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Kancelarijski sto, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;
2. PC računar sa monitorom i mišem, procenjene vrednosti 6.000,00 dinara;
3. TD peć, procenjene vrednosti 6.000,00 dinara;
4. Fotelja kancelarijska, procenjene vrednosti 1.500,00 dinara;
5. Stolice kancelarijske, 2 komada, procenjene vrednosti 500,00dinara/kom;
6. Klima uređaj MIDEA, procenjene vrednosti 8.000,00 dinara;

Na prvom usmenom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 70% od procenjene vrednosti pojedinačne stvari.

Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem će se održati u sedištu kancelarije javnog izvršitelja, dana 31.05.2018. godine u 12,00 časova na adresi Luke Vojvodića br. 14 , Opština Rakovica, Beograd.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.I 513/17, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 513/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.