Trosed, dvosed, fotelja i komoda - vitrina


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I 985/17 dana 07.06.2018. godine.

Datum javne prodaje29.06.2018. Broj prodaje2
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Garnitura – trosed, dvosed i fotelja (sivo-plava), procenjene vrednosti 25.000,00 dinara;
2. LCD TV, LG, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;
3. Komoda-vitrina, procenjene vrednosti 4.000,00 dinara;

Na drugom usmenom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% od procenjene vrednosti pojedinačne stvari.

Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem će se održati u sedištu kancelarije javnog izvršitelja, dana 29.06.2018. godine u 14,00 časova na adresi Luke Vojvodića br. 14 , Opština Rakovica, Beograd.

Pokretne stvari mogu se razgledati dana 27.06.2018. godine u 11,00 časova, na adresi Beograd - Surčin, ul. Šeherezadina 23/A.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 985/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.