Fotelje, kauč i kafe sto


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I. Iv. 718/17 dana 21.06.2018. godine.

Datum javne prodaje25.07.2018. Broj prodaje2
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Klima uređaj WEG, procenjene vrednosti 8.000,00 dinara;
2. Fotelje plave, 2 komada, procenjene vrednosti 2.000,00 (2x2000,00) dinara;
3. Kauč, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;
5. Kafe sto, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;

Na drugom usmenom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% od procenjene vrednosti pojedinačne stvari.

Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem će se održati u sedištu kancelarije javnog izvršitelja, dana 25.07.2018. godine u 12,00 časova na adresi Luke Vojvodića br. 14 , Opština Rakovica, Beograd.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 718/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.