Dvokrilni ormar, garderober, vitrina, fotelja i komoda


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Ivk 428/17 dana 23.05.2018. godine.

Datum javne prodaje22.06.2018. Broj prodaje1
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Orman dvokrilni, procenjene vrednosti 6.000,00 dinara;
2. Mašina za veš „VOX“, procenjene 12.000,00 dinara;
3. Regal – garderober sa šest vrata, procenjene 40.000,00 dinara;
4. Vitrina, procenjene 5.000,00 dinara;
5. Fotelje crvene - poluokrugle, 2 komada, procenjene 2.000,00 dinara/komad;
6. Komoda, procenjene 6.000,00 dinara;
7. Monitor VOX, procenjene 5.000,00 dinara;
8. Klima uređaj „Tesla“, procenjene 15.000,00 dinara;
9. Regal sa pet vrata - beli, procenjene 30.000,00 dinara;
70. Orman sa šest vrata - beli, procenjene 35.000,00 dinara;

Na prvom usmenom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 70% od procenjene vrednosti pojedinačne stvari.

Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem će se održati u sedištu kancelarije javnog izvršitelja, dana 22.06.2018. godine u 12.00 časova na adresi Luke Vojvodića br. 14 , Opština Rakovica, Beograd.

Pokretna stvar može se razgledati dana 15.06.2018. godine u 16.00 časova na adresi Beograd - Krnjača, ul. Sutjeska ulica 7 br. 27.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja
javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.Ivk 428/17, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Ivk 428/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.