Dvosed, trosed i fotelja


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prodaji I.I-454/2017 dana 25.05.2018. godine.

Datum javne prodaje18.07.2018. Broj prodaje2
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Garnitura- dvosed, trosed i fotelja, bele boje, od eko Kože, procenjene vrednosti 30.000,00 dinara;
Prikolica za frezu, zelene boje, procenjene vrednosti 18.000,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 18.07.2018. godine u 11:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja uParaćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, u sali za sastanke.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-454/2017“ i pozivom na broj I.I-454/2017.