Dimne cevi, bakarne cevi, reduciri, pocinkovana kolena i čepovi, bojleri i radijatori


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-223/2018 dana 21.06.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje1
OpštinaPožarevac Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Detaljan pregled pokretne imovine sa procenjenim vrednostima možete pogledati na linku: "Dimne cevi, bakarne cevi, reduciri, pocinkovana kolena i čepovi, bojleri i radijatori".

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 12.07.2018. godine sa početkom u 09,00 časova na adresi kancelarije izvršitelja Marka Nikolića iz Požarevca, u ul. Stari korzo br. 36, treći sprat, Požarevac.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima dati informacije u vezi sa predmetima svakog radnog dana u vremenu od 08-16 časova u prostorijama kancelarije izvršitelja Stari korzo br. 36, sprat 3, Požarevac.