Kompresor, ručna kolica, agregat za struju i autoprikolica


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji I.I-400/2017 od 20.06.2018. godine.

Datum javne prodaje18.07.2018. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Kompresor, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
2. Ručna kolica, procenjene vrednosti 4.000,00 dinara;
3. Krunjačica kukuruza, procenjene vrednosti 5.000,00 dinara;
4. Agregat za struju, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;
5. Ručna-transportna kolica, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;
6. Muzički stub marke Panasonic, procenjene vrednosti 6.000,00 dinara;
7. Televizor marke Unitet, procenjene vrednosti 2.500,00 dinara;
8. Auto prikolica, procenjene vrednosti 18.000,00 dinara;
9. Džakovi cementa po 50 kg - 28 komada, procenjene vrednosti 19.600,00 dinara;

Javno nadmetanje će se održati dana 18.07.2018. godine u 13,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, u sali za sastanke.

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-400/2017“ i pozivom na broj I.I-400/2017.