Volkswagen Crafter i PEDA motor


Vrsta vozilaKomercijalno vozilo ProizvođačVW
Tip motora/ Snaga motora/
Godina proizvodnje2008 Kilometraža/
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje1
Datum javne prodaje04.06.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507–496 i 018/507-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Stanje vozila

/

Dodatni opis

1. Vozilo marke „Volkswagen Crafter“, proizvedeno 2008 godine, Reg oznaka SM 006-AD procenjene vrednosti 300.000,00 dinara;
2. Vozilo marke „PEDA MOTOR R06-Air“, proizvedeno 2009 godine, Reg oznaka SM7600, procenjene vrednosti 60.000,00 dinara;

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati dana 04.06.2018 godine, u 14:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Gorana Brstine, u Staroj Pazovi, ul Zmaj Jovina br ¼

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na iznos jemstva iznos od 1/10 od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja Goran Brstina PR Javni izvršitelj, Stara Pazova ul Zmaj Jovina 1 / 4 MB 63355054, PIB 108296852, tekući račun br: 285-2240310000007-24 koji se vod kod SberBank Srbija ad Beograd, sa napomenom: jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I.IV 141/17.

Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja nisu prethodno položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Za sve detalje prodaje konsultovati:
Zaključak o prodaji pokretnosti od 09.05.2018 godine ( u prilogu ovog Oglasa – sastavni deo Oglasa )
Javnog Izvršitelja Gorana Brstinu preko sledećih kontakt podataka: 060/0993311 ; E-MAIL: spizvrsitelj@gmail.com

Nema komentara