Opel Astra


Vrsta vozilaPutničko vozilo ProizvođačOpel
Tip motora/ Snaga motora/
Godina proizvodnje/ Kilometraža/
Cena EUR*636 € Broj prodaje2
Datum javne prodaje05.06.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/530-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Stanje vozila

/

Dodatni opis

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad obaveštava zainteresovane kupce da je Javni izvršitelj Živan Milinov u izvršnom postupku br. I.Iv 461/2017 doneo Zaključak o prodaji sledeće pokretnosti:

Opel Astra karavan NS 061 LO, procenjene vrednosti 250.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Način prodaje: Drugo javno nadmetanje

Početna cena na drugoj prodaji: 30% od procenjene vrednosti

Datum i mesto prodaje: Javno nadmetanje će se održati dana 05/06/2018 godine, sa početkom u 10:30 časova, u kancelarija izvršitelja Živana Milinova na adresi Novi Sad, ul.Radnička br.7.

Pre početka usmenog i javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod izvršitelja priloži dokaz o uplaćenom jemstvu koje iznosi 10% od procenjene vrednosti predmetnih pokretnih stvari, na namenski račun izvršitelja broj 160-386719-39 koji se vodi kod Banke Inteza ad Beograd sa pozivom na broj I.Iv 461/2017 ili da navedeni iznos položi kod izvršitelja neposredno pre prodaje.

Pokretna stvar se može videti na dan prodaje tj. 05/06/2018.godine u vremenskom periodu od 08:00 do 10:00 časova na adresi dužnika tj. Beočin, ul.Nova 3 br.23, što je lice koje ima državinu na popisanim pokretnim stvarima dužno omogućiti pod pretnjom zakonskih posledica.