Nekretnine

Pančevo, Dvosoban stan u Pančevu Dvosoban stan br. 40, ulaz 1, potkrovlje zgrade u ul. Marina Držića br. 1 u... Datum javne prodaje: 25.01.2022.
Lokacija: Pančevo
Cena: 17.577 €
Plandište, Stambeno poslovna zgrada u Plandištu • Stambeno poslovna zgrada broj 1, površine u gabaritu 184 m2, izgrađena na k.p. 131/14,... Datum javne prodaje: 25.01.2022.
Lokacija: Plandište
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Paraćin, Porodična stambena zgrada u Paraćinu Porodična stambena zgrada, stojeća na kp. br. 2292/12 КO Paraćin grad, koja se nalazi u... Datum javne prodaje: 25.01.2022.
Lokacija: Paraćin
Cena: 49.640 €
Novi Sad - grad, Novi Sad - stambeno poslovni objekat Nepokretnosti upisane u LN br. 8347 KO Novi Sad 1 i to zgrade br. 1,... Datum javne prodaje: 24.01.2022.
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: 78.969 €
Paraćin, Zemljište u Plani Udeo od 46/925 nepokretnosti Кp.br. 3142/2 koja se nalazi na mzv “Bostanište” njiva 4. klase... Datum javne prodaje: 24.01.2022.
Lokacija: Paraćin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Bela Palanka, Sinjac - zemljište - Voćnjak 3. klasem površine 264m2, parcela broj 199, broj dela parcele 1, upisana u... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Bela Palanka
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Gornji Milanovac, Vraćevšnica - Porodična stambena zgrada i zemljište - Porodična stambena zgrada br. 1 na KP br. 16, procenjene vrednosti 2.693.367,94 dinara; - Zemljište... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Gornji Milanovac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Kragujevac - grad, Porodična stambena zgrada u Baljkovcu - UniCredit Bank Određuje se po izboru izvršnog poverioca prodaja neposrednom pogodbom nepokretnosti u vlasništvu izvršnih dužnika i... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: Pogodba
Vršac, Vršac - porodična stambena zgrada Određuje se javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti i to: 1. Porodična stambena zgrada broj... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Vršac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Alibunar, Zemljište u Vladimirovcu PRODAJE SE nepokretnost označena kao: 1/1 idealnih delova nepokretnosti, zemljište u građevinskom području površine 971m2,... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Alibunar
Cena: Pogodba
Bela Palanka, Zemljište u Tamnjanici u 1/18 udela Prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti u privatnoj svojini izvršnog dužnika u 1/18 dela... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Bela Palanka
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Grocka, Zemljište u Vrčinu KO Vrčin, LN 2836; NjIVA 5. KLASE, površine 7459m2, KP 8227 KO Vrčin. Cena: Na upit.... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Beograd-Grocka
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Senta, Porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom u Senti Prodaje se porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom u Senti, ul. Baštenska br.14. Aukcijska prodaja zakazana... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Senta
Cena: 5.400 €
Kragujevac - grad, Goločelo - porodična stambena zgrada - UniCredit Bank Porodična stambena zgrada, broj zgrade 3, ulica/potes Smrdan, površine 117m2, spratnosti Pr1+Sp1+Pk, izgrađena na kp.br.... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: 15.180 €
Ćuprija, Jednosoban stan u Ćupriji - UniCredit Bank Jednosoban stan br.22, površine 39 m2, u potkrovlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje br.zgrade 1,... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Ćuprija
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca