Objekti poljoprivrede u Baču


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaFundukovača 4 OpštinaBač
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje14.07.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-06; 060/333-56-48; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom predmetu Posl.br. I.I-872/19, a na osnovu Zaključka javnog izvršitelja Slobodana Živanova, iz Novog Sada od 18.06.2020. godine , oglašava prvo usmeno i javno nadmetanje dana 14.07.2020. godine sa početkom u 13h, koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja u ulici Futoška 20, V sprat, stan 26, u Novom Sadu za nepokretnosti:

1. objekat poljoprivrede – Hala za proizvodnju i remont poljoprivredne mehaniacije, broj zgrade 1, ulica Fundukovača 4, Bač, kat. parcela 4749/2, upisana u List nepokretnosti br. 3953 ko Bač i,

2. objekat poljoprivrede – Hala za peskarenje, broj zgrade 2, ulica Fundukovača 4, Bač, kat. parcela 4749/2, upisana u List nepokretnosti br. 3953 KO Bač.

Na javnom nadmetanju nepokretnosti se ne mogu prodati ispod početne cene u iznosu od 70% od utvrdjene tržišne vrednosti, odnosno za iznos od:

- 5.604.006,41 dinara za objekat pod rednim brojem 1 i,
- 571.345,83 dinara za objekat pod rednim brojem 2.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje na račun javnog izvršitelja broj 285-2210310000070-82 koji se vodi kod Sberbank Srbija ad Beograd polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrdjene vrednosti, odnosno,

- 800.572,34 dinara za objekat pod rednim brojem 1 i,
- 81.620,83 dinara za objekat pod rednim brojem 2.

sa pozivom na broj predmeta I.I. 872/19.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnosti koje su predmet prodaje dana 01.07.2020. godine u intervalu od 10 do 11h, u skladu sa dogovorom sa javnim izvršiteljem.