Stambeno poslovni objekat u Zdravčićima


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Zdravčići OpštinaPožega
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 069/333-02-24; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Stambeno poslovna zgrada, broj zgrade 1, na kat. parceli broj 1028/3 upisano u List nepokretnosti broj 882 KO Zdravčići;
- Poslovni prostor, pet prostorija zanatstva i ličnih usluga-radionica, broj posebnog dela 1, površine 426m2, u prizemlju, broj ulaza 1, u stambeno poslovnoj zgradi, broj zgrade 1, na kat. parceli broj 1028/3 upisano u List nepolretnosti broj 882 KO Zdravčići;
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 1, površina 426m2, ostalo veštački stvoreno nepolodno zemljište površine 949m2, na kat. parceli broj 1028/3 upisano u List nepokretnosti broj 882 KO Zdravčići;
- Stan od šest soba, broj posebnog dela 2, površine 426m2, na prvom spratu, broj ulaza 2, u stambeno-poslovnoj zgradi, broj zgrade 1, na kat. parceli broj 1028/3 upisano u List nepokretnosti broj 882 KO Zdravčići;

Nepokretnost je u vlasništvu B2 Holding Kapital doo Beograd.

Cena na upit.